Affirmasjon

Dag for dag og på alle måter blir jeg bedre og bedre.

Sider

tirsdag 27. november 2012

Til og fra tag med snømann1 kommentar: