Affirmasjon

Dag for dag og på alle måter blir jeg bedre og bedre.

Sider