Affirmasjon

Dag for dag og på alle måter blir jeg bedre og bedre.

Sider

mandag 11. oktober 2010

Til bipolare bekjennelser..

SEBRA

Jeg spurte en gang en sebra:

Er du sort med hvite striper
eller er du hvit med sorte striper?

Og sebraen så på meg og sa:

Er du sterk med svake sider
eller svak med sterke sider?

Er god med onde påfunn
eller ond med gode påfunn?

Er du glad med triste dager
eller er du trist med glade dager?

Er du flink med dumme innfall
eller dum med flinke innfall?

Og slik fortsatte og fortsatte det
og fortsatte den,
og aldri, aldri, aldri, aldri spør jeg
en sebra om striper igjen.

(av Shel Silverstein)

onsdag 6. oktober 2010